Award

Jean Loup Passek

• best film poster

Poster Competition

mdocfestival

Presentation

The Jean Loup Passek Award for best film poster will be attributed to an original poster created for a short, medium or feature-length documentary, animation or fictional film, with Portuguese or Galician production. The contest is open to designers and all posters must promote films finished before January 01, 2018.

The deadline for registration of posters is April 30, 2021.

Regulation
Entry Form
Jury

Concurso de Carteis

Presentación

O Premio Jean Loup Passek para o mellor cartel de cinema será atribuído a un cartel orixinal creado para un filme documental, de animación ou de ficción, de curta, media ou longametraxe, con produción portuguesa ou galega. O concurso está aberto a designers e os carteis deben promover filmes terminados despois de 1 de xaneiro de 2018.

A data límite para inscrición de carteis é o día 30 de abril de 2021.

Regulamento
Inscrición
Xurado