Award

Jean-Loup Passek

• best film poster •

Poster Competition

mdocfestival

Presentation

The Jean-Loup Passek Award for best film poster will be attributed to an original poster created for a short, medium or feature-length documentary, animation or fictional film, with Portuguese or Galician production. The contest is open to designers and all posters must promote films finished before January 01, 2018.

The deadline for registration of posters is April 30, 2021.

Submissions for MDOC 2021 are closed.

Regulation
Jury
Selected Posters

Concurso de Carteis

Presentación

O Premio Jean-Loup Passek para o mellor cartel de cinema será atribuído a un cartel orixinal creado para un filme documental, de animación ou de ficción, de curta, media ou longametraxe, con produción portuguesa ou galega. O concurso está aberto a designers e os carteis deben promover filmes terminados despois de 1 de xaneiro de 2018.

Regulamento
Xurado
Carteis Seleccionados